Vår metod

Om vår metod

En försäkringsförmedlare är ensam om att kunna presentera ett individuellt anpassat urval av marknadens hela utbud av försäkringar och fonder. Försäkringsförmedlaren kan ge råd på grundval av en opartisk analys eller förmedla försäkringar grundat på avtal med en eller flera försäkringsföretag.

Fullmakt

För att överhuvudtaget kunna åta sig ett kunduppdrag och upprätta ett avtal med denna krävs en fullmakt. Kunden ger då förmedlaren rätt att företräda kunden gentemot försäkringsbolagen.

Det finns två typer av fullmakter:

Avtal

För att reglera förmedlarens och kundens åtaganden ingår dessa ett avtal för uppdraget. Ett uppdrag kan vara allt från att teckna en enstaka försäkring till att avse kundens totala försäkringsbehov. Omfattningen beror på vad kunden önskar ha hjälp med och vad förmedlaren anser sig ha möjlighet att åta sig.