Arkiv

[2015-03-10]

Trött på låga bankräntor…

Tycker du att avkastningen på ditt banksparande börjar närma sig anmärkningsvärt låga nivåer? Då kanske denna information kan vara av intresse för dig.

Läs mer

[2014-08-29]

Höjer återbäringsräntan!

Skandia höjer återbäringsräntan till 12 procent

Läs mer

[2013-03-06]

VÅRMÄSSA 15-16 mars 2013

VI LÄMNAR 10% RABATT PÅ SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

KONTAKA OSS UNDER MÄSSAN FÖR MER INFORMATION!

Läs mer

[2012-10-22]

AFA/FORA betalar miljarder!

"Svenskt Näringsliv och LO har beslutat att AFA Försäkringar ska betala tillbaka 5,6 miljarder kronor i försäkringspremier till arbetsgivare inom privat sektor".

Läs mer

[2012-04-03]

Småföretagarpaketet!

Som småföretagare är du ofta mer utsatt om det skulle inträffa ett avbrott i din verksamhet.

Läs mer

[2012-03-14]

Bäst avkastning på tre år!

Det här är goda nyheter för dig som sparar i Skandia Liv.

Skandia Liv är bäst i klassen när det gäller genomsnittlig avkastning de senaste tre åren. Mellan 2009 och 2011 avkastade Skandia Livs portfölj i snitt 9,5%. Här får du veta varför

Läs mer

[2011-12-13]

GAP Aktieindexobligation

Den nya generationens strukturerade produkt.
Placera i aktiemarknaden med garanti!
Kontakta oss för mer information.

Läs mer

[2011-09-12]

Försäkringsbolagens förhållningssätt i dessa orostider

Läs mer

[2011-09-12]

Ny Livmäklare

Läs mer

[2011-04-20]

Massbyten PPM

Massbyten PPM &
Extern Förvaltningstjänst -
Capinordic Fondservice

Läs mer

[2011-01-12]

PRIVATVÅRD - FÖR DIN HÄLSA

Sjukvårdsförsäkring för ett friskare liv. Se nedan vilka fördelar det innebär för Dig.

Läs mer

[2011-01-12]

PRIVATVÅRD - FÖR DIN HÄLSA

Snabb och tillgänglig privatvård för alla. Läs bifogad pdf dokument om fördelarna för Dig.

Läs mer

[2009-12-11]

Dags för bokslut!

Vill du göra kloka placeringar och få lägre skatt inför bokslutet?

Läs mer

[2009-11-09]

Lönsam Hälsa

Läs mer

[2009-09-30]

Nytt pensionsval
Avtalspension SAF-LO
Obligatoriskt omval

Läs mer

[2009-05-19]

FLYTT AV PENSIONSFÖRSÄKRING

Läs mer

[2009-01-23]

Premiär för ny webbsida

Vi kan nu stolt presentera vår nya webbsida. Tanken är att ha en tydlig, snygg och lättanvänd presentation av vår verksamhet.

Läs mer

Försäkringsbolagens förhållningssätt i dessa orostider

Nedan följer några exempel på hur två försäkringsbolag (LF och Skandia) agerar med anledning av det rådande marknadsläget.

LF

Länsförsäkringar Liv tar från och med den 6 september inte emot nya kunder till sparande med traditionell förvalting. Befintliga kunder i Länsförsäkringar Liv med traditionell förvaltning kan fortsätta spara som tidigare med samma villkor.

Länsförsäkringars traditionella livförsäkring har, enligt ett pressmeddelande, gett god avkastning över tid, men nu när marknadsräntorna ligger på rekordlåga nivåer måste LF anpassa sina tillgångar så att de även fortsättningsvis kan uppfylla utlovade garantier. LFs kunder har haft tillgång till fyra olika sparformer; traditionell förvaltning, Försäkrad Pension, Nya Världen och fondförvaltning. Under de senaste åren har allt fler valt fondförvaltning istället för traditionell förvaltning.

Den här förändringen är en del av Länsförsäkringars långsiktiga strategi och det turbulenta läget på finansmarknaden har påskyndat genomförandet. Genom det här beslutet stärks möjligheten för de kunder som redan har traditionell förvaltning hos LF att få en bra avkastning på sitt sparande framöver.

Skandia

Trots börsturbulens och ekonomisk oro fortsätter Skandia Liv att ge hög avkastning. Bolagets finansiella läge är gott, vilket gjort att Skandia Liv kunnat öka andelen aktier efter börsraset i augusti.

Intresset för att spara i Skandia Liv har ökat kraftigt efter sommarens branta fall på börserna.

-Ser man till vår egen förvaltning i Skandia Liv så har vi hittills klarat oss relativt väl i den rådande turbulensen, säger Hans Sterte, chef för kapitalförvaltningen på Skandia Liv.

Under de senaste 15 åren har Skandia Liv lyckats ge sina kunder en återbäringsränta på i snitt 7,7 procent per år, trots konjunktursvängningar, kriser och berg- och dalbana på börserna.

-Vår investeringsidé är att bygga en robust portfölj med många olika tillgångsslag som sammantaget ska fungera väl i de mest skiftande markandsklimat, säger Hans Sterte. I år har vår aktieexponering gett ett negativt bidrag, medan våra räntebärande placeringar och vårt svenska fastighetsinnehav har gått plus. Vi förutsåg redan i våras en nedgång och minskade därför andelen aktier. Nu, efter börsraset i augusti, har vi ökat aktieandelen igen, ett styrkebesked från vår sida.

Skandia Liv har större delen av sina tillgångar i räntebärande papper, runt 35 procent i aktier, cirka 10 procent i fastigheter och satsar också i byggen av hamnar och annan infrastruktur.

Skandia Livs återbäringsränta 5%

Genomsnittlig återbäringsränta 7,7% de senaste 15 åren, 1996-2010