Arkiv

[2015-03-10]

Trött på låga bankräntor…

Tycker du att avkastningen på ditt banksparande börjar närma sig anmärkningsvärt låga nivåer? Då kanske denna information kan vara av intresse för dig.

Läs mer

[2014-08-29]

Höjer återbäringsräntan!

Skandia höjer återbäringsräntan till 12 procent

Läs mer

[2013-03-06]

VÅRMÄSSA 15-16 mars 2013

VI LÄMNAR 10% RABATT PÅ SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

KONTAKA OSS UNDER MÄSSAN FÖR MER INFORMATION!

Läs mer

[2012-10-22]

AFA/FORA betalar miljarder!

"Svenskt Näringsliv och LO har beslutat att AFA Försäkringar ska betala tillbaka 5,6 miljarder kronor i försäkringspremier till arbetsgivare inom privat sektor".

Läs mer

[2012-04-03]

Småföretagarpaketet!

Som småföretagare är du ofta mer utsatt om det skulle inträffa ett avbrott i din verksamhet.

Läs mer

[2012-03-14]

Bäst avkastning på tre år!

Det här är goda nyheter för dig som sparar i Skandia Liv.

Skandia Liv är bäst i klassen när det gäller genomsnittlig avkastning de senaste tre åren. Mellan 2009 och 2011 avkastade Skandia Livs portfölj i snitt 9,5%. Här får du veta varför

Läs mer

[2011-12-13]

GAP Aktieindexobligation

Den nya generationens strukturerade produkt.
Placera i aktiemarknaden med garanti!
Kontakta oss för mer information.

Läs mer

[2011-09-12]

Försäkringsbolagens förhållningssätt i dessa orostider

Läs mer

[2011-09-12]

Ny Livmäklare

Läs mer

[2011-04-20]

Massbyten PPM

Massbyten PPM &
Extern Förvaltningstjänst -
Capinordic Fondservice

Läs mer

[2011-01-12]

PRIVATVÅRD - FÖR DIN HÄLSA

Sjukvårdsförsäkring för ett friskare liv. Se nedan vilka fördelar det innebär för Dig.

Läs mer

[2011-01-12]

PRIVATVÅRD - FÖR DIN HÄLSA

Snabb och tillgänglig privatvård för alla. Läs bifogad pdf dokument om fördelarna för Dig.

Läs mer

[2009-12-11]

Dags för bokslut!

Vill du göra kloka placeringar och få lägre skatt inför bokslutet?

Läs mer

[2009-11-09]

Lönsam Hälsa

Läs mer

[2009-09-30]

Nytt pensionsval
Avtalspension SAF-LO
Obligatoriskt omval

Läs mer

[2009-05-19]

FLYTT AV PENSIONSFÖRSÄKRING

Läs mer

[2009-01-23]

Premiär för ny webbsida

Vi kan nu stolt presentera vår nya webbsida. Tanken är att ha en tydlig, snygg och lättanvänd presentation av vår verksamhet.

Läs mer

GAP Aktieindexobligation

Den nya generationens strukturerade produkt.
Placera i aktiemarknaden med garanti!
Kontakta oss för mer information.

Ny typ av paketering av kapitalskyddet
Vanliga aktieindexobligationer ges ut av en enskild emittent och som i alla obligationer omfattas en sådan placering av 100% kreditrisk gentemot emittenten. Går emittenten i konkurs blir konsekvensen att en investerare kan förlora hela sin investering (jmf Lehman Brothers).
GAP aktieindexobligation Global och Kina tillhör däremot en ny generation av strukturerade produkter. Kapitalskyddet och därmed kreditrisken är fördelad lika mellan fem olika emittenter. Denna riskspridning förhindrar att en bankkonkurs kan påverka hela kapitalskyddet. En enskild bankkonkurs kan därför endast reducera kapitalskyddet med max 20%

Nu erbjuds kunder två GAP Aktieindexobligationer med teckningsdag 19 december 2011

GAP AIO GLOBAL

Placeringens Inriktning

GAP Aktieindexobligation Global följer en likaviktad korg av 10 välkända globala aktier.

Alternativ 1 har en inikativ årlig kupong på 3% som betalas ut i januari varje år (åren 2013-2017). Därtill finns ytterligare avkastningspotential i form av en indikativ deltagandegrad på 1,0 gånger korgens utveckling på den del som överstiger de sammanlagda kupongerna på 15% (indikativt).

Alternativ 2 utbetalar inte årliga kuponger. I gengäld får man en högre deltagandegrad, indikativt 1,8 gånger aktiekorgens utveckling. I båda alternativen beräknas korgens slutvärde som ett genomsnitt under löptidens sista år (13 månatliga observationer).

För vem passar placeringen?
GAP Aktieindexobligation Global följer en aktiekorg med 10 stora och välkända internationella bolag. Korgen är sammansatt för att vara välbalanserad utifrån intjäningsförmåga, geografisk spridning och inriktning på bolagens verksamheter.
Placeringen passar dig som på sikt ser positivt på den globala ekonomins tillväxtförmåga, men som samtidigt vill minimera en investerings olika risker. En aktieobligation är i sig en defensiv placering med sitt kapitalskydd men har en offensiv uppsida via olika deltagandegrader i en annars riskfylld placering. Här får du dessutom en diversifierad kreditrisk.

GAP AIO KINA

Placeringens Inriktning

GAP Aktieindexobligation Kina följer en likaviktad korg knuten till de kinesiska börsindexen HSCEI och HSI. Placeringen erbjuds i två teckningsalternativ där de ingående deltagandegraderna fastställs senast på startdagen.
Trygghet nr 1142 har en idikativ deltagandegrad på 1,2 som mulipliceras med korgens utveckling.
Tillväxt nr 1143 har en högre deltagandegrad på 1,8 vilken fås genom 10% överkurs på nominellt belopp. Avkastningspotentialen är större i detta alternativ men överkursen omfattas inte av kapitalskyddet.

För vem passar placeringen?
GAP Aktieindexobligation Kina ger en hävstång mot den kinesiska ekonomin - hela Asiens draglok och tillika en av världens största tillväxtmarknader. Kinas fokus på inhemsk konsumtion och kraftiga utbyggnad av infrastrukturen borgar för stabil tillväxt.
Placeringen passar dig som på sikt ser positivt på den kinesiska ekonomins tillväxtförmåga, men som samtidigt vill minimera en investeings olika risker. En aktieindexobligation är i sig en defensiv placering med sitt kapitalskydd men ingående deltagandegrader ger en offensiv uppsida. Här får du dessutom en diversifierad kreditrisk.