Rådgivning

Rådgivning

Innan företaget kan verkställa en tjänstepensionsplan måste man ta ställning till frågor såsom vilka försäkringsgivare som skall användas? Hur stor skall premieavsättningen vara? Vilka ska omfattas? Om man inte har reglerat dessa frågor finns det stor risk att administrationen av försäkringarna inom bolaget kommer att bli dyr och ta mycket tid i anspråk. För att säkerställa en bra tjänstepensionsplan erbjuder Hedkrok Consulting rådgivning i form av:

Tjänstepensionsplanens grundläggande konstruktion och policy
reglerar huvudfrågorna, t.ex.

Vi inleder alltid samarbetet med en nuläges- och behovsanalys. På så sätt säkerställs
att ni får en lösning som är anpassad till just ert företag och den situation ni befinner er i. Erbjudandet till ert företag skräddarsys därefter efter era behov. Oftast ingår både upphandling och administration av vald lösning.