Vår tjänst

Om vår tjänst

Hedkrok Consulting AB är en oberoende försäkringsförmedlare, vilket innebär att vi ger personlig rådgivning inom försäkring och fond. Vår mångåriga erfarenhet inom detta område betyder att vi har möjlighet att kombinera produkter och tjänster från en mängd försäkringsbolag och finansiella institut. Hedkrok Consulting AB arbetar inom de flesta försäkringsområden, med företrädelsevis svenska försäkringsgivare, men även lösningar med utländska bolag förekommer.

Bland våra kunder finns små till medelstora företag, organisationer och kommuner - såväl arbetsgivare som anställda. Verksamhetsområde är Dalsland och vi betonar gärna vikten av närhet till kund och lokal förankring. Våra försäkringskunder finns i Bengtsfors, Ed, Mellerud, Åmål och andra orter i Dalsland.

Vi är framför allt verksamma inom personförsäkring och är specialiserade på att ge rådgivning inför skapandet av tjänstepensionsplaner.

Då det gäller sakförsäkring så har vi ett nätverk av professionella försäkringsförmedlare som bistår oss och våra kunder med sin kunskap inom detta område.

För att vara verksam som försäkringsförmedlare måste förmedlaren ha tillstånd av Finansinspektionen som sköter den statliga tillsynen.