Utländsk Försäkring & Fond

Eftersom många utav våra kunder verkar eller etablerar sig globalt är det viktigt att kunna erbjuda internationella försäkringslösningar och investeringsprodukter. Detta kräver ofta en stor kreativitet och kunskap varför vi har valt att erbjuda våra svenska kunder möjligheten att söka internationella lösningar via vårt utländska bolag, Nordica.

Nordica Group of Companies är etablerat i Bahamas sedan 1999 och är en licensierad försäkrings- och investeringsmäklare. Nordica har mångårig erfarenhet utav utländsk försäkring och sparande och kan genom distributionsavtal erbjuda produkter ifrån världens största aktörer inom dessa områden.

nordicamanagement.com