Effektiv styrelse

Effektiv styrelse

STYRELSENS ROLL Skicklig bolagsstyrning är avgörande för att företagets verksamhet ska utvecklas och öka sin konkurrensförmåga. En bra organiserad och effektiv styrelse ökar företagets möjlighet att växa genom ett genomtänkt och effektivt beslutsfattande. En extern...