Private Placement Life Insurance

Private Placement Life Insurance

U.S. taxpayers can achieve greater net-after tax returns and superior asset protection for their domestic or international investment portfolios by using a tax planning strategy utilizing private placement life insurance.   A summary of the benefits is as...
Effektiv styrelse

Effektiv styrelse

STYRELSENS ROLL Skicklig bolagsstyrning är avgörande för att företagets verksamhet ska utvecklas och öka sin konkurrensförmåga. En bra organiserad och effektiv styrelse ökar företagets möjlighet att växa genom ett genomtänkt och effektivt beslutsfattande. En extern...
Lansering av ny hemsida

Lansering av ny hemsida

Hedkrok Consulting AB har lanserat en ny hemsida som vi hoppas du tycker på ett bra sätt belyser de tjänster som tillhandahålls inom rådgivning för företag, anställda och för dig som har utlandsambitioner.