STYRELSENS ROLL

Skicklig bolagsstyrning är avgörande för att företagets verksamhet ska utvecklas och öka sin konkurrensförmåga. En bra organiserad och effektiv styrelse ökar företagets möjlighet att växa genom ett genomtänkt och effektivt beslutsfattande.

En extern styrelseledamot tillför ny kompetens, rätt fokus och erforderlig erfarenhet.
Vill ni veta mera – Kontakta mig