International life insurance

Mr. Pertti Hedkrok, Director of International Sales.

Mr. Hedkrok has over twenty five (25) years of experience in financial management and international life insurance market development with a proven track record of successful sales strategies within the annuity and life insurance industry, mainly in USA and Northern Europe.

Hedkrok Consulting and its’ subsidiary, Nordica Investment Management, offers the best possible selection of investment related life insurance and annuity products to clients and their own appointed investment professionals.

In addition, Hedkrok Consulting provides insurance expertise and administrative support to offshore life insurers, and to other financial institutions with matters relating to international life insurance.

Nordica Sports
Your future – Our commitment

Together with our affiliated partners, we understand the professional and personal needs for those who devote their life to their passion, often far from their home country.

Nordica will assist you

  • to actively manage your savings and future liquidity needs to safeguard your level of lifestyle
  • to select the best insurance and investment opportunities offered by international insurers and financial institutions
  • to ensure for a tax efficient management of your financial assets regardless of your residential and financial domicile

Nordica Sports will support you in every aspect of your life and it is important from the start to think how to build a wealth for the future that will allow you to reap the benefits of today’s efforts and achievements.

For those who turn passion into their job, Nordica Sports is the best partner

Products & Services

Based on our understanding of clients involved in the sports and entertainment industry and the risks they faces we promote international life insurance products and services which are designed specifically to meet those needs. Below follows some of the more important international life insurance products intended for global clients.

  • Private Placement Life Insurance (PPLI) – tax compliant investment and pension planning to ensure future income needs regardless where the income is earned.
  • Cross-border life insurance products under the EU’s freedom to provide services regime.
  • Life Insurance – life insurance cover to protect family and relatives from financial difficulties in the case of death.

Superior Tax Efficient Investment Planning US 2 page flier (PDF)

Vem är Pertti?

Jag har mångårig erfarenhet av företagande både i Sverige och internationellt med särskild tonvikt inom försäkring och vilka kompatibla försäkringsval som fungerar i Sverige, EU och USA.

Åren som företagare och delaktighet i styrelser har givit mig god insikt om vilka problem- och framgångsfaktorer som genomsyrar den dagliga verksamheten, vilka beslut som måste fattas och vikten av att ha en bärande affärsidé och kundfokus.

Alla mina affärskontakter och möten hos företagare de senaste 30-åren har skapat en god grund för att förstå deras verksamheter och en färdighet att kunna föra en naturlig och inspirerande dialog om vilka frågor som är aktuella och intressanta för deras företag och tillväxt.

Det kan vara ledningsfrågor relaterat till ett styrelseuppdrag eller hur man bäst lägger en säljstrategi för att behålla sina nyckelkunder.

Läs mer här
Omdömen

Ett urval av referenser

Nicklas Bäckström, NHL-Proffs i Washington Capitals

“Pertti’s experience and knowledge in the international life insurance field was essential for me and my financial advisor when we acquired facts and benefits about private placement life insurance ”

Thomas Rundqvist; Sportagent med 267 matcher för tre kronor

” Pertti recognizes the importance of implementing compliant international life insurance platforms and investment strategies for Swedish hockey players, especially for those having a contract with an NHL team”

Thomas Rundqvist; Sportagent med 267 matcher för tre kronor

” Pertti recognizes the importance of implementing compliant international life insurance platforms and investment strategies for Swedish hockey players, especially for those having a contract with an NHL team”

Joakim Gustafsson – Vd Cosfor Group. Ett Gazellföretag inom skogsnäringen.

”Som ordförande i styrelsen för Cosfor Group bidrog Pertti med ledarskap och värdefulla råd för ett effektivt styrelsearbete”

Mike Foxall; QB Partners,UK

“I first met Pertti several years ago, whilst I was representing a Luxembourg Wealth Insurance company, and we co-presented at a leading Private Bank. I have continued to interact with Pertti since I moved on to a more technical role and always find him to be honest, knowledgeable and very professional.”

Mike Foxall; QB Partners,UK

“I first met Pertti several years ago, whilst I was representing a Luxembourg Wealth Insurance company, and we co-presented at a leading Private Bank. I have continued to interact with Pertti since I moved on to a more technical role and always find him to be honest, knowledgeable and very professional.”

Peter Andersson, VD på SJB - Dalslands största byggföretag

“Pertti har utöver sin roll som försäkringsförmedlare också visat prov på en värdefull kunskap kring bolagsstyrning och nyckelkundsbearbetning”Försäkring

Över 25 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning & internationell utveckling av livsförsäkringsmarknaden.

$

International life insurance

$

Svensk försäkring

 
 

Key Account Management

KAM är en investering, en investering som kan leda till att ert bolag blir ett helt nytt och betydligt större bolag.

 
 

Styrelseuppdrag

Jag har genomgått certifieringsutbildningar via StyrelseAkademien och jobbat med styrelseuppdrag det senaste årtiondet som både styrelseledamot och styrelseordförande.