Styrelseuppdrag

Jag har genomgått certifieringsutbildningar via StyrelseAkademien och jobbat med styrelseuppdrag det senaste årtiondet som både styrelseledamot och styrelseordförande.

Som extern ledamot i din styrelse tillför jag ny kompetens och erforderlig erfarenhet. Mitt deltagande möjliggör också ett mer professionellt styrelsearbete med en tydlig rollfördelning mellan ägare och styrelse.
En extern styrelseledamot ser med nya ögon på såväl bolagets som styrelsens arbete. God bolagsstyrning är av grundläggande betydelse för att företag ska uppnå sitt syfte – att generera avkastning till sina aktieägare.
Tillsammans med ägare och övriga styrelseledamöter ser jag till att det blir ordning och reda i styrelsearbetet i de frågor som är styrelsens ansvar samt att beslutsunderlag, rapporter och ekonomiredovisning finns dokumenterade enligt uppdraget.

Vill du veta mera om hur jag kan förbättra ert styrelsearbete?

Styrelser med minst en extern ledamot ger både högre lönsamhet samt högre omsättningsökning jämfört med styrelser som inte har någon extern ledamot.

Referenser:

Vem är Pertti?

Jag har mångårig erfarenhet av företagande både i Sverige och internationellt med särskild tonvikt inom försäkring och vilka kompatibla försäkringsval som fungerar i Sverige, EU och USA.

Åren som företagare och delaktighet i styrelser har givit mig god insikt om vilka problem- och framgångsfaktorer som genomsyrar den dagliga verksamheten, vilka beslut som måste fattas och vikten av att ha en bärande affärsidé och kundfokus.

Alla mina affärskontakter och möten hos företagare de senaste 30-åren har skapat en god grund för att förstå deras verksamheter och en färdighet att kunna föra en naturlig och inspirerande dialog om vilka frågor som är aktuella och intressanta för deras företag och tillväxt.

Det kan vara ledningsfrågor relaterat till ett styrelseuppdrag eller hur man bäst lägger en säljstrategi för att behålla sina nyckelkunder.

Läs mer här
Omdömen

Ett urval av referenser

Nicklas Bäckström, NHL-Proffs i Washington Capitals

“Pertti’s experience and knowledge in the international life insurance field was essential for me and my financial advisor when we acquired facts and benefits about private placement life insurance ”

Thomas Rundqvist; Sportagent med 267 matcher för tre kronor

” Pertti recognizes the importance of implementing compliant international life insurance platforms and investment strategies for Swedish hockey players, especially for those having a contract with an NHL team”

Thomas Rundqvist; Sportagent med 267 matcher för tre kronor

” Pertti recognizes the importance of implementing compliant international life insurance platforms and investment strategies for Swedish hockey players, especially for those having a contract with an NHL team”

Joakim Gustafsson – Vd Cosfor Group. Ett Gazellföretag inom skogsnäringen.

”Som ordförande i styrelsen för Cosfor Group bidrog Pertti med ledarskap och värdefulla råd för ett effektivt styrelsearbete”

Mike Foxall; QB Partners,UK

“I first met Pertti several years ago, whilst I was representing a Luxembourg Wealth Insurance company, and we co-presented at a leading Private Bank. I have continued to interact with Pertti since I moved on to a more technical role and always find him to be honest, knowledgeable and very professional.”

Mike Foxall; QB Partners,UK

“I first met Pertti several years ago, whilst I was representing a Luxembourg Wealth Insurance company, and we co-presented at a leading Private Bank. I have continued to interact with Pertti since I moved on to a more technical role and always find him to be honest, knowledgeable and very professional.”

Peter Andersson, VD på SJB - Dalslands största byggföretag

“Pertti har utöver sin roll som försäkringsförmedlare också visat prov på en värdefull kunskap kring bolagsstyrning och nyckelkundsbearbetning”Försäkring

Över 25 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning & internationell utveckling av livsförsäkringsmarknaden.

$

International life insurance

$

Svensk försäkring

 
 

Key Account Management

KAM är en investering, en investering som kan leda till att ert bolag blir ett helt nytt och betydligt större bolag.

 
 

Styrelseuppdrag

Jag har genomgått certifieringsutbildningar via StyrelseAkademien och jobbat med styrelseuppdrag det senaste årtiondet som både styrelseledamot och styrelseordförande.